Sannalidens bryggeri

  

Startsida

Bryggerier i Majorna
   
Bryggeri AB Kronan
     Bryggeriet Viken
     Carnegie Porterbruk
     Enegrens bryggeri
     Sannalidens bryggeri
     Silverkällans bryggeri

Fyrar

Gamla kartor 

Harry Martinsson

Jubileumsutställningen 1923 Göteborg

Klippans Kulturreservat   

Klippans Kulturreservat

Ludviksbergs Mekaniska Werkstad 

Majornas Gasverk 

Marstrandsbolagen

Min vykortssamling 

Du är besökare
free invisible web counter
sedan 16 sept. 2010

 

Du är besökare

sedan oktober 2004

 
 

Sannalidens Bryggeri

I slutet av 1880-talet byggdes vid Nya Varvsvägen 10, ett svagdricksbryggeri. Bryggare var Johannes Andersson, Anders Johansson, N. A. Johansson och J. P. Carlsson ansökte om att få bedriva bryggerirörelse under namnet Sannalidens bryggeri. Dom hyrde till en början lokaler i änkan Sjölunds fastighet vid Sannaliden, men 1888 flyttade dom till Karl Johansgatan 76 a, då dom köpte F. L. Ljungqvists fastighet.


Karl Johansgatan 76 A-B. Foto: Gamla Majpojkar

Johannes Andersson sålde år 1889 sin fjärdedel till de övriga delägarna, och år 1890 sålde N. A. Johansson och J. P. Carlsson sina andelar till Anders Johansson, som därefter var ensam ägare till bryggeriet.
Produktionen låg omkring 6 000 hl svagdricka.
Antalet arbetare var 6 .
Maltavverkningen var 1904 ca 50 ton.
Firman räknades till en av de ledande i sin bransch.
Vid Anders Johanssons död 1912 var tillgångarna i boet 46 298 kr (därav fastigheten 24 000 kr) och skulderna 24 738 kr.
Bryggeriet övertogs då av änkan, men rörelsen drevs av Gustav Johansson, som drev det i något mindre skala än tidigare. Efter änkans bortgång fortsatte hennes arvingar, Gustav och Oscar Johansson, bryggerirörelsen till år 1947, då det såldes till AB J A Pripp & Son. Sannalidens bryggeri lades ner 1951


Källa:
Landsarkivet Göteborg


© Copyright 2010 - 2011 Morgan Lundberg
senast uppdaterad den den 18 sept. 2011

hagmanstorp(at)hotmail.com
Byt ut (at) mot @