Kort från Bohuslän
Carlstens
Carlstens fyr på Marstrands fästningstorn. Foto från 1865