Kort från Bohuslän
Marstrand
Gamla lotsutkiken på Marstrand