Kort från Bohuslän
Flinks
Flinks handelsbod i början av 1900-talet