Kort från Bohuslän
Handelsman
Handelsman Flink och Evert Taube