Kort från Bohuslän
Karlstens
Marstrand sedd från Arvidsvik