Kort från Bohuslän
Marstrand
Marstrand med badhuset i bakgrunden