Kort från Bohuslän
Svinesund
Tullstationen på Svenska sidan vid Svinesund