Kort från Bohuslän
Svinesundsbron
Svinesundsbron sedd från Norska sidan