Göteborg, Hamnen
Hamnen
Hamnen från Nya Göta Älvbron.