Göteborg, Hamnen
Hisingbron
Uppfarten från Gamla Hisingbron, 1930-talet