Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Handelsgatan, Nr 6-1