Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Entrékupolen från Långa Gården, Nr 7-1