Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Parti av Stora Gården, Nr 8-1