Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Terassen och trappan till Konstmuséet. Nr 9-1