Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Lilla Gården, Nr 10-1