Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Entrégården, Nr 11-1