Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr12-1
Utställningsområdet, Nr 12-1