Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Utställningsområdet, Nr 12-1B