Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Minnsehallen, Nr 14-1