Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Sjöfartsutställningen, Nr 17-1