Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Damman och Minareterna, Nr 25-3