Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Dammen och Minareterna, Nr 26-3