Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Idrottshallen/interiör, Nr 27-0