Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Fiskeriutställningen, Nr 28-1