Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Huvudrestauranten, Nr 30-1