Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Kungsportsavenyn/från Götaplatsen, Nr 31-3