Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Entréen, Nr 35-0