Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Kongresshallen, Nr 36-1