Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Kungen förklarar utställningen öppnad. Nr 42-0