Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Kungen öppnar utställningen, Nr 43-0