Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Kungen lämnar Minneshallen, Nr 44-1