Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Entrégården, Nr 45-0