Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Minaretena och Minneshallen, Nr 46-3