Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Gustav Adofs Torg vid Jubileumsfesten, Nr 49-0