Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Jubileumsfesten vid Gustav Adolfs Torg, Nr 50-0