Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Utställningsområdet, Nr 52-1