Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Minareterna, Nr 53-1