Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Masinhallen, Nr 55-3