Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Från Idrottshallen mot Minareterna, Nr 56-3