Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Maskinhallen, Nr 57-1