Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Entréen, Nr 62-1