Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Minne från DAGENS NYHETERS Utställning & Thielska Galleriet, Nr 63-1