Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Minneshallen. Nr 71-3