Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Minneshallen, Nr 75-3