Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Entréen mot Konstmuseet, Nr 76-4