Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Minareterna och Minneshallen, Nr 80-3