Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Minereterna och Minneshallen, Nr 81-3