Jubileumsutställningen Göteborg 1923
Nr
Idrottshallen, Nr 82-3