Majorna
Den
Den gamla smugglarstugan Otterklinten. Foto: Axel W. Olsson, 1916